Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Học viện Nhật Ngữ EMAR sau đây gọi là「Công ty chúng tôi」luôn nhận thấy phải có trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ và xử lý thích đáng thông tin cá nhân của người sử dụng sau đây gọi là「Khách hàng」. Để khách hàng có thể an tâm sử dụng website của công ty chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ biện pháp bảo vệ và xử lý thích đáng đối với thông tin do khách hàng cung cấp dựa trên các chính sách cơ bản về bảo mật thông tin cá nhân, và thiết lập chính sách bảo mật trên website.

1. Định nghĩa về thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin có thể nhận dạng một cá nhân cụ thể như sau.

・Họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số điện thoại, email…vv

Tuy nhiên, công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm xử lý và bảo mật về bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng trên các website khác được kết nối với website công ty chúng tôi.

2.Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp sau đây.

・Nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng.

・Không thể nhận dạng hoặc xác định cụ thể cá nhân khách hàng

・Nhận được yêu cầu nghĩa vụ pháp lý từ cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp.

3.Quản lý thông tin cá nhân của khách hàng

・Công ty chúng tôi nỗ lực quản lý thích đáng thông tin cá nhân của khách hàng dưới sự quản lý nghiêm ngặt của người phụ trách quản lý.

Công ty chúng tôi cố gắng duy trì chế độ bảo mật trang website của công ty nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ, truy cập bất hợp pháp vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Công ty chúng tôi tiến hành cam kết giữ bí mật với bên cung cấp thông tin cá nhân, nỗ lực bảo mật và xử lý thích đáng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm ngăn chặn việc tiết lộ, tái cung cấp cho bên thứ ba và rò rỉ thông tin của khách hàng.

4.Về vấn đề hủy bỏ, sửa chữa, tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng

Công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý nếu có các yêu cầu từ phía khách hàng như ngừng sử dụng, sửa chữa, tiết lộ thông tin cá nhân mà hiện công ty đang lưu trữ trong phạm vi hợp lý sau khi xác nhận được từ chính khách hàng.

Về những thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ tại công ty chúng tôi,trường hợp quý khách hàng có nguyện vọng muốn yêu cầu huỷ bỏ,bổ sung,sửa chữa,tiết lộ thông tin của mình thì hãy trực tiếp liên hệ yêu cầu đến công ty chúng tôi.Trừ những trường hợp thủ tục đặc biệt được quy định theo pháp luật, công ty chúng tôi sau khi tiến hành những thủ tục điều tra cần thiết xác nhận được yêu cầu là của chính khách hàng thì sẽ cố gắng tiến hành hủy bỏ, bổ sung, sửa chữa, tiết lộ thông tin cá nhân theo như nguyện vọng của khách hàng dựa trên pháp lệnh quy định.